Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 10 2017

0175 7c90 500
Reposted fromyannim yannim vianastypsychotic nastypsychotic

April 14 2017

Boję się.
Boję się, że nie zdążę.
Że nagle okaże się, że wszystko się skończyło.
— Marcin Świetlicki
Reposted fromIriss Iriss vianiewypowiedzenia niewypowiedzenia

March 26 2017

- Masz ładne usta - mówi. - Nie mogę oderwać od nich wzroku.
- Powinieneś ich spróbować są całkiem smaczne.
— Colleen Hoover
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadynamite dynamite
Lubię mieszkać sama i słuchać głośno muzyki, i kąpać się przy otwartych drzwiach, i śpiewać przy sprzątaniu, i gotować sobie sama obiad, i jeść z serialem, i czytać książkę, i sama wszystko sprzątać, i wynosić sama śmieci...
Ale zasypianie sama każdego dnia to najsmutniejsza rzecz na świecie.
— zbk.
Reposted fromzabka zabka viabrzask brzask
1712 eec1
Reposted fromlevindis levindis viadrugs drugs

February 24 2017

Krocz tak, jakby za tobą szło trzech mężczyzn.
— Oscar de la Renta
Reposted fromflorentyna florentyna viadynamite dynamite
8722 c856 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viabrzask brzask
3691 b4f3 500
Reposted frommental-cat mental-cat viabrzask brzask
Hello darkness, my old friend
I've come to talk with you again
— The Sound of Silence
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viabrzask brzask

June 26 2015

3254 fbe8 500
Reposted fromhardkorwey hardkorwey vianoisetales noisetales
Reposted fromoll oll viaigakazmierczak igakazmierczak
6756 3a1e
1243 d482 500
4369 e134 500
3638 f79e
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viasarazation sarazation

June 15 2015

muszę być silna. w końcu jestem sama.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl