Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 03 2019

5560 cd58
Reposted fromkarahippie karahippie viasoSad soSad
Brawa dla tych, którzy mają odwagę powiedzieć: 
„Porozmawiajmy, bo nie chcę Cię stracić”.
— "Weź mnie. Tu i teraz."
0087 91a7 500
1287 bf24 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viajointskurwysyn jointskurwysyn

March 06 2019

7927 e5b2 500
shameless.
5616 175d 500

October 28 2018

0610 e164
Reposted fromEtnigos Etnigos viasowaaa sowaaa
6185 77ea
Reposted fromarwen arwen viahalucine halucine

September 25 2018

Nie poddawaj się, istnieją szanse, że Twój najlepszy pocałunek, najmocniejszy wybuch śmiechu i najwspanialszy dzień są jeszcze przed Tobą.
4298 43b7 500
Reposted from4777727772 4777727772 viasoSad soSad

December 03 2017

November 26 2017

8877 b38f 500

prakashkc:

Snusmumriken - practician of the occult.

Zakochanie to biologia. Miłość to decyzja jak się chce traktować drugą osobę. To na przykład zobowiązanie do tego, żeby zamiast siedzieć nad kieliszkiem, wspierać drugą osobę w jej zamierzeniach. Albo zobowiązanie do zostawiania drugiej osobie przestrzeni nawet jeśli będzie to dla ciebie niewygodne. To także chęć parzenia herbaty, przytulania po ciężkim dniu i nie tracenia zainteresowania czyimś życiem. Na koniec, to deklaracja: „Życzę ci szczęścia, chociaż nie będę jego częścią”.
— Volantification
Reposted fromdobby dobby viajointskurwysyn jointskurwysyn
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl